Představte si, že by člověk přestal zasahovat do krajiny. Příroda by nejdřív začala planět. Pak by rozrušila a pohltila všechny stavby a nakonec by tu byl les, který je pro naši zeměpisnou šířku klimaxovým stadiem. Proto jsme se rozhodli vycházet z této myšlenky.

A tak vzniklo Kvítí z lesa – abychom nezapomněli na naši krajinu, divoké planící zahrady našich babiček, pestré louky zářící v letním poledni a hluboké lesy vonící mechem. Místa, kde “jsme venku”.

Stále se dozvídáme z médií, jak příroda reaguje na lidské podněty. Většinou při tom sedíme na kancelářské židli u monitoru nebo na pohovce před televizí. Kdy ale opravdu zažijeme kontakt s krajinou, ve které se to všechno odehrává? Víme ještě vůbec, jak vypadá? Jak voní a co tam roste?

Základní myšlenkou naší tvorby je přiblížit lidi zpátky ke krajině, ve které jsou zasazeni. Používat planě rostoucí květiny z lesů, luk, rumišť a zahrad. Náš sortiment bude doplňovat i skleníková řezanka z velkoobchodů – přesto klademe důraz na to, že naše příroda je krásná ve své skromnosti, jednoduchosti a dostupnosti. Nejsme slepí k podmínkám, z jakých k nám přichází květiny z Ekvádoru, Keni, Kolumbie nebo Zimbabwe. Nejedná se jen o ekologickou zátěž v podobě transportu a používání chemických hnojiv, ale i o podmínky, v jakých pracují lidé na květinových plantážích.

Ohromnou výhodou floristiky je, že vázání kytic je kreativní moment. To znamená, že nejsme limitováni nabídkou velkoskladu; jsme limitováni pouze kreativitou a tím, co nám v daném ročním období nabízí naše krajina.

Přesto limity chápeme jako výzvu být kreativní. Kdo je kreativní, je autentický. Kdo je autentický, je svobodný. Buďte kreativní s námi!